ชื่อบัญชีผู้ใช้เครือข่ายสวนดุสิต

รหัสผ่าน

จำชื่อบัญชีและรหัสไว้ในเครื่อง
หมายเหตุ : บัญชีผู้ใช้ชุดเดียวกับอีเมล์
และ โมเด็ม ของสถาบันฯ

 


   
  สวนดุสิตอินทราเน็ตทำงานได้ดีกับ Internet Explorer Version 6.0 ขึ้นไป
  ที่โหมดความละเอียด 1024 x 768 (32บิต)